• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

خرید خانه در ساري ير پروژه 119

Sarıyer, Merkez Mahallesi, Sarıyer, Istanbul, Marmara Region, 34457, Turkey

آپارتمان

$186000 - $866000

آپارتمان

خرید آپارتمان در كوچيك چكمجه 118

Küçükçekmece, D100, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, Istanbul

آپارتمان

$112.000 - $806.000

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 326

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 200

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 2مترمربع: 185

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 1سرویس: 1مترمربع: 110

آپارتمان

اتاق: 4متر مربع: 235

آپارتمان, ملک

$338,000

اتاق: 4متر مربع: 235

آپارتمان, ملک

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان, ملک

$153,000

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان, ملک