• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

آپارتمان دراستانبول فاتيح 126

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

آپارتمان

$231.823 - $1.401.000

آپارتمان

آپارتمان

$1.121.000 - $492.009

آپارتمان

آپارتمان

$528.000 - $1.057.000

آپارتمان

آپارتمان

$213.000 - $837.000

آپارتمان

استانبول شيشلي 120

Şişli, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

$226.898 - $816.052

آپارتمان

خرید خانه در ساري ير پروژه 119

Sarıyer, Merkez Mahallesi, Sarıyer, Istanbul, Marmara Region, 34457, Turkey

آپارتمان

$186000 - $866000

آپارتمان

خرید آپارتمان در كوچيك چكمجه 118

Küçükçekmece, D100, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, Istanbul

آپارتمان

$112.000 - $806.000

آپارتمان


United Arabic EmiratesTurkeyEnglishIran