• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

اتاق: 3: 150

خانه

$374,000

اتاق: 3: 150

خانه

تماس بگیرید

آپارتمان

آکادمی استانبول 130

Güzelyurt, Nicosia, Northern Cyprus, 12345, Cyprus

آپارتمان

تماس بگیرید

آپارتمان