• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

خرید خانه در ساري ير پروژه 119

Sarıyer, Merkez Mahallesi, Sarıyer, Istanbul, Marmara Region, 34457, Turkey

آپارتمان

$186000 - $866000

آپارتمان

خرید آپارتمان در كوچيك چكمجه 118

Küçükçekmece, D100, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, Istanbul

آپارتمان

$112.000 - $806.000

آپارتمان