اخذ اقامت از طریق خرید خانه در ترکیه را با گلدن کی تجربه کنید

کارت کیملیک ترکیه

مراحل گرفتن کیملیک ترکیه

مراحل گرفتن کیملیک ترکیه

کیملیک ترکیه چیست؟ کارت کیملیک ترکیه همان کارت اقامت فرد ساکن در کشور ترکیه است. به عبارت دیگر هنگامی که شما اقامت توریستی و یا دائم ترکیه را اخذ بفرمایید به شما کارتی ارائه می شود که تحت عنوان کارت اقامت و یا کارت کیملیک...

مقایسه آگهی ها

مقایسه