اخذ اقامت از طریق خرید خانه در ترکیه را با گلدن کی تجربه کنید

ملک 200 میلیون ترکیه

خرید خانه در ترکیه با 200 میلیون تومان

خرید خانه در ترکیه با 200 میلیون تومان

بهتر است یاد آوری کنیم این مقاله مربوط به چند ماه پیش است و در حال حاضر به دلیل بالا رفتن قیمت ارز هزینه خرید خانه در ترکیه نیز بالا رفته است و دیگر با مبلغ 200 میلیون تومان امکان پذیر نیست. شاید بتوان حداقل هزینه برای خرید واحد...

مقایسه آگهی ها

مقایسه