اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

ملک در ترکیه قسطی

خرید ملک در ترکیه اقساطی

خرید ملک در ترکیه اقساطی

آیا با خرید قسطی ملک می توان اقامت دائم و پاسپورت کشور ترکیه را دریافت کرد؟ فردی که ملک خریداری شده خود را قسطی پرداخت می کند تا زمانی که سند(سند یا اسنادی که جمع آن به 250هزار دلار آمریکا برسد) به طور رسمی به نام او نباشد نمی...

مقایسه آگهی ها

مقایسه