اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مخارج زندگی ترکیه

زندگی در ترکیه

هزینه یک ماه زندگی در ترکیه

هزینه زندگی در ترکیه ترکیه به دلیل هزینه های نسبتا پایین ترش نسبت به ایران است که توانسته خیل عظیمی از شهروندان ایرانی را به عنوان مهاجر به کشور خود بکشاند و میزبان آن ها باشد. طبیعتا پیش از مهاجرت به هر کشوری باید ابتدا از...

مقایسه آگهی ها

مقایسه