اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

مالیات خرید ملک در ترکیه

مالیات در کشور ترکیه به چه صورت است

مالیات خرید ملک در ترکیه

هر کشوری از افزایش جذب سرمایه خارجی و رونق و توسعه داخلی اش خرسند خواهد شد، و ترکیه نیز از این قائده مستثنی نیست. البته به دلیل مزیت هایی که کشور ترکیه نسبت به دیگر کشور ها مانند انگلستان دارد، اعم از ارزش کم تر لیر در مقایسه با...

مقایسه آگهی ها

مقایسه