اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

قیمت خانه استانبول

خرید خانه در استانبول با 100 هزار لیر

خرید خانه در استانبول با 100 هزار لیر

خرید خانه در استانبول در سال های اخیر که دانش و اطلاعات مردم در خصوص سرمایه گذاری افزایش یافته، عده کثیری به دنبال خرید خانه در خارج از کشور ایران بوده اند. همچنین با افزایش نوسان نرخ ارز و بی ثباتی بازار در این زمینه، بسیاری...

مقایسه آگهی ها

مقایسه