اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

سند تاپو

نمونه قرارداد خرید ملک در ترکیه

نمونه قرارداد خرید ملک در ترکیه

چند سالی است که کشور ترکیه در مقابل خرید ملک در این کشور به خریدار پاسپورت این کشور را اهدا میکند. به همین دلیل بسیاری از افراد با هدف گرفتن پاسپورت ترکیه اقدام به خرید ملک و سرمایه گذاری در این کشور کرده اند. در این بین افرادی...

مقایسه آگهی ها

مقایسه