خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

خرید خانه ترکیه

خرید خانه در ترکیه با 300 میلیون تومان

خرید خانه در ترکیه با 300 میلیون تومان

با توجه به شرایط بد اقتصادی در ایران و نوسان شدید ارز، عجیب نیست اگر تعداد زیادی از افراد به فکر مهاجرت به ترکیه و دریافت اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه افتاده باشند. نه فقط ترکیه، بلکه کشور های دیگری مانند کانادا، انگلیس،...

خرید خانه در ترکیه با 200 میلیون تومان

خرید خانه در ترکیه با 200 میلیون تومان

چنانچه تصمیم به خرید خانه در ترکیه گرفته اید، پیش از اقدام به هر کاری، لازم است ابتدا اطلاعات لازم در خصوص شرایط کشور ترکیه در سال جاری را به دست آورید؛ زیرا قوانین خرید ملک در ترکیه تغییراتی کرده اند که به عنوان مثال می توان به...

مقایسه آگهی ها

مقایسه