اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

حداقل دستمزد ترکیه

حداقل حقوق در ترکیه

پیدا کردن شغلی مناسب در ترکیه که دارای حقوقی مکفی باشد، برای هر خارجی ای در این کشور امری چالش برانگیز است که سوالات زیادی را نیز برایشان به وجود می آورد. به همین سبب بر آن شدیم تا مقاله ای در رابطه با شرایط کاری و میزان حداقل...

مقایسه آگهی ها

مقایسه