اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

بازگشایی مرز ترکیه

باز شدن مرز ترکیه

باز شدن مرزهای ترکیه

باز شدن مرزهای ترکیه ! خبری که بسیاری از گردشگران و مسافران و حتی افرادی که پیش از پاندمیک و شیوع جهانی کرونا از منزل خود در ترکیه به ایران سفر کرده بودند و پس از بسته شدن مرز ها از منزلشان دور مانده اند، منتظر شنیدنش...

مقایسه آگهی ها

مقایسه