اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

اقامت دائم ترکیه

نحوه اخذ اقامت ترکیه با ازدواج

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اخذ اقامت ترکیه چندین راه به جهت اخذ اقامت ترکیه پیش روی اتباع خارجی قرار گرفته است که یکی از آن ها ازدواج است. بسیاری از افراد به جای اقدام به اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک، سرمایه گذاری و ... ازدواج را برای دریافت اقامت بر می...

تفاوت اقامت دائم با شهروندی ترکیه در چیست؟

تفاوت اقامت دائم با شهروندی ترکیه

تفاوت اقامت دائم با شهروندی ترکیه این مطلب برای افرادی آماده شده که همچنان پی به تفاوت اقامت دائم با شهروندی ترکیه نبرده اند و همچنان تصورشان بر این است که این دو مشابه هم بوده و تفاوتی با هم ندارند. به عنوان چکیده ای از مطلب...

مقایسه آگهی ها

مقایسه