• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

goldenkey

  تماس با goldenkey

  پروژه 140

  Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

  اتاق: 3: 150

  $374,000

  اتاق: 3: 150

  پروژه 139

  Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

  اتاق: 3: 300

  $407,500

  اتاق: 3: 300

  پروژه 138

  Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

  اتاق: 5: 800

  $825,000

  اتاق: 5: 800

  اتاق: 3: 150

  ویلا

  $420,000

  اتاق: 3: 150

  ویلا

  اتاق: 4: 140

  ویلا

  $420,000

  اتاق: 4: 140

  ویلا

  اتاق: 4: 140

  ویلا

  $322,000

  اتاق: 4: 140

  ویلا

  تماس بگیرید

  آپارتمان

  آکادمی استانبول 130

  Güzelyurt, Nicosia, Northern Cyprus, 12345, Cyprus

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  آپارتمان

  آپارتمان

  $185000 - $684000

  آپارتمان

  آپارتمان

  $330.000 - $500.000

  آپارتمان

  آپارتمان

  $231.823 - $1.401.000

  آپارتمان

  $1.121.000 - $492.009

  آپارتمان

  آپارتمان

  $528.000 - $1.057.000

  آپارتمان

  $213.000 - $837.000

  آپارتمان

  آپارتمان

  $226.898 - $816.052

  آپارتمان

  خرید خانه در ساري ير پروژه 119

  Sarıyer, Merkez Mahallesi, Sarıyer, Istanbul, Marmara Region, 34457, Turkey

  آپارتمان

  $186000 - $866000

  آپارتمان

  خرید آپارتمان در كوچيك چكمجه 118

  Küçükçekmece, D100, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, Istanbul

  آپارتمان

  $112.000 - $806.000

  آپارتمان

  اتاق: 4مترمربع: 326

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  اتاق: 4مترمربع: 326

  آپارتمان

  اتاق: 3مترمربع: 200

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  اتاق: 3مترمربع: 200

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  اتاق: 1سرویس: 1مترمربع: 110

  آپارتمان

  اتاق: -سرویس: -

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  اتاق: -سرویس: -

  آپارتمان

  اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 236

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 236

  آپارتمان

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 413

  آپارتمان

  تماس بگیرید

  اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 413

  آپارتمان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 165

  آپارتمان

  $771,000

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 165

  آپارتمان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  $209,000

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  $117,000

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 195

  آپارتمان

  $244,000

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 195

  آپارتمان

  $338,000

  اتاق: 4متر مربع: 235

  آپارتمان, ملک

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

  آپارتمان, ملک

  $153,000

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

  آپارتمان, ملک

  670,0001,300/mo

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 1200

  اداری

  670,0001,300/mo

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 1200

  اداری

  2,500/mo

  Ample Modern Loft

  2621 NE 17th St, Fort Lauderdale, FL 33305

  اتاق: 3سرویس: 1Sq Ft: 2450

  زمین

  2,500/mo

  اتاق: 3سرویس: 1Sq Ft: 2450

  زمین

  1,900/mo

  Ample Apartment

  1629 Miami Rd, Fort Lauderdale, FL 33316

  اتاق: 2سرویس: 1Sq Ft: 2300

  آپارتمان

  1,900/mo

  اتاق: 2سرویس: 1Sq Ft: 2300

  آپارتمان

  899,0007,600/sq ft

  Luxury Loft with Ocean View

  1137 NW 15th St, Fort Lauderdale, FL 33311

  اتاق: 1سرویس: 2Sq Ft: 1749

  زمین

  899,0007,600/sq ft

  اتاق: 1سرویس: 2Sq Ft: 1749

  زمین

  2,200/mo

  Renovated Apartment at Last Floor

  720 SE 12th Ct, Fort Lauderdale, FL 33316, USA

  اتاق: 3سرویس: 2Sq Ft: 1500

  آپارتمان

  2,200/mo

  اتاق: 3سرویس: 2Sq Ft: 1500

  آپارتمان

  990,0006,000/sq ft

  Gorgeous villa bay view

  1098 Seaboard St, Fort Myers, FL 33916, USA

  اتاق: 2سرویس: 2Sq Ft: 2150

  ویلا

  990,0006,000/sq ft

  اتاق: 2سرویس: 2Sq Ft: 2150

  ویلا

  880,0006,700/sq ft

  Gorgeous Villa for Sale

  235 Almond Ave, Fort Lauderdale, FL 33316, USA

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 5280

  ویلا

  880,0006,700/sq ft

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 5280

  ویلا

  13,000/mo

  Contemporary apartment

  2717 NE 27th Ct, Fort Lauderdale, FL 33306

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 1200

  زمین

  13,000/mo

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 1200

  زمین

  570,0002,700/sq ft

  Awesome family home

  624 Isle of Palms Dr, Fort Lauderdale, FL 33301, USA

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 3400

  زمین

  570,0002,700/sq ft

  اتاق: 4سرویس: 2Sq Ft: 3400

  زمین

  590,0003,500/sq ft

  New Design Modern Apartment With Pool

  9701 W Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

  اتاق: 3سرویس: 2Sq Ft: 3410

  آپارتمان

  590,0003,500/sq ft

  اتاق: 3سرویس: 2Sq Ft: 3410

  آپارتمان