اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

فاتح

4 املاک
ترتیب نمایش:

خرید خانه در فاتح ترکیه پروژه 140

 • تماس بگیرید
, ترکیه, استانبول, فاتح, Istanbul,Turkey, Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey
 • شناسه: Project 140
 • اتاق ها: 3
 • 150
 • خانه
جزئیات

خرید خانه در فاتح استانبول پروژه 139

 • تماس بگیرید
, ترکیه, استانبول, فاتح, Istanbul,Turkey, Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey
 • شناسه: Project 139
 • اتاق ها: 3
 • 300
 • خانه
جزئیات

خرید آپارتمان در استانبول پروژه 138

 • تماس بگیرید
, ترکیه, استانبول, فاتح, Istanbul,Turkey, Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey
 • شناسه: Project 138
 • اتاق ها: 5
 • 800
جزئیات

آپارتمان دراستانبول بيليك دوزو 125

 • تماس بگیرید
, ترکیه, استانبول, فاتح, İstanbul - Beylikdüzü, Beylikdüzü, Istanbul, Marmara Region, Turkey
 • شناسه: Beylikdüzü-125
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه آگهی ها

مقایسه