• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

مشاوران سیلور: فروش صفر/20%پورسانت از اولین فروش (مبلغ فروش کمتر 100هزار دلار باشد ) .
ایجاد پنل کاربری در crm شرکت / ارائه کلیه پروژه ها / کارت ویزیت / ایمیل شرکتی / انعقاد قرارداد سیلور / عضویت در کانال سیلور
مشاوران گلد : حداقل یک فروش بیشتر از 100 هزار دلار داشته باشند / 40% پورسانت از کل فروش دریافت می کنند / انعقاد قرارداد گلد / عضویت در کانال گلد /باز کردن حساب بانکی رایگان برای خود مشاور / شرکت در همایش های پروژه ها / ارجاع فرصت های استثنائی سرمایه گذاری .

امکانات

گلد

  • پورسانت 20%  :  
  • پورسانت 40%  :  
  • دسترسی به کلیه پروژه ها   :  
  • دسترسی به پروژه های سرمایه گذاری   :  

امکانات

سیلور

  • پورسانت 20%  :  
  • پورسانت 40%  :  
  • دسترسی به کلیه پروژه ها   :  
  • دسترسی به پروژه های سرمایه گذاری   :  
  • 10 + 3 =